Warning: fopen(https://www.sfzp.cz/export/697/head-full/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/registracenova-zelenausporamcz/web/registrace.nova-zelenausporam.cz/np/admin/cfg/libs/net.inc.php on line 140

Warning: fopen(https://www.sfzp.cz/export/697/foot-full/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/registracenova-zelenausporamcz/web/registrace.nova-zelenausporam.cz/np/admin/cfg/libs/net.inc.php on line 140

Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATTACK FD Automat
Kód výrobku SVT6503
Typ výrobku ATTACK FD 25 Automat
Obrázek výrobku fd_automat_veko_right.jpg
Typ kotle dle výzvy Národních programů B – automatický kotel na tuhá paliva – třída 4
Stručný popis výrobku Teplovodný kotol na tuhé palivo s automatickou dodávkou paliva určený pre vykurovanie rodinných domov, alebo menších priemyselných objektov. Vysokoúčinný kotol so vstavaným zásobníkom paliva je konštruovaný pre spaľovanie čierneho, hnedého uhlia, alebo drevných peliet.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0021/104/2014
Datum vystavení certifikátu shody 25.09.2014
Prohlášení o shodě číslo POZ-030/071014
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.10.2014
Technologie
Parametry
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy) ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1220x1505x760 [mm]
hmotnost 480 [kg]
předepsané palivo čierne uhlie, hnedé uhlie, dřevní pelety
jmenovitý tepelný výkon 23.6 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 26.6 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 88.6 [%]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu CO 458 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TOC 8.8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TZL 31 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon 5.77 [kW]
účinnost při nejnižším částečném výkonu 88.75 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu CO 491 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TOC 20 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TZL 36.5 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku 0
průměrná spotřeba paliva 4.52 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 20 [h]
objem vodní náplně 31 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1,230,50
maximální elektrický příkon 100 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 35 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky G 2"
maximální provozní přetlak 0.4 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 150 [mm]
minimální provozní tah komína 15 [Pa]
hladina akustického výkonu LW 55 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATTACK, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATTACK, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
36404489
Email morhac@attack.sk
Web www.attack.sk
Telefon
Fax
Sídlo (právnická osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dielenská Kružná
čp. 5020
Obec Vrútky
PSČ 03861
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne